Giá dịch vụ

GÓI: MẸ BỈM SỮA
Bán Online kiếm thêm.
1.500đ/ngày
Trả tiền 6 tháng/1 lần.

Không mất phí khởi tạo

01 tài khoản email.

Không giới hạn mã và nhóm sản phẩm.

Dùng điện thoại, quét mã vạch, tạo đơn hàng.

Dùng điện thoại quét mã vạch, xuất nhập kho.

Dùng điện thoại quản lý thông tin khách hàng

Dùng điện thoại xem báo cáo kết quả kinh doanh

Dùng điện thoại tạo mã QR code sản phẩm

Tự động gửi hóa đơn điện tử qua Email và SMS

Đủ phiên bản: Web/Android/iOS

Hướng dẫn sử dụng bằng video

Kênh hỗ trợ: Email

GÓI: DOANH NGHIỆP NHỎ
Từ 3-10 thành viên
10.000đ/ngày
Trả tiền 6 tháng/1 lần.

Không mất phí khởi tạo

10 tài khoản email.

Không giới hạn mã và nhóm sản phẩm.

Dùng điện thoại, quét mã vạch, tạo đơn hàng.

Dùng điện thoại quét mã vạch, xuất nhập kho.

Dùng điện thoại quản lý thông tin khách hàng

Dùng điện thoại xem báo cáo kết quả kinh doanh

Dùng điện thoại tạo mã QR code sản phẩm

Tự động gửi hóa đơn điện tử qua Email và SMS

Đủ phiên bản: Web/Android/iOS

Hướng dẫn sử dụng bằng video

Theo dõi được kết quả làm việc từng người

Kênh Hỗ trợ: Email, Chat, Phone

Tích hợp Zalo shop (thêm phí)

Tích hợp Facebook shop (thêm phí)

Hóa đơn điện tử qua Zalo/Messager

03 bản riêng: Nhân viên, Quản lý, CEO