Hướng dẫn sử dụng

1. Thêm mới một sản phẩm
2. Tạo mã QR Code bằng điện thoại

Bấm đây để xem Video hướng dẫn.

Chức năng này giúp bạn/công ty bạn/cửa hàng của bạn tiết kiệm:

  • Một máy in mã vạch
  • Không lo sự cố không in được khi máy in mã vạch bị hỏng
  • Không cần phải mua thêm máy in và bảo trì máy in. Vì bạn đã gửi hết phần in ấn cho một bên chuyên in ấn (là quán photocopy ở gần cửa hàng hoặc nơi bạn làm việc nhất)
3. Nhập kho một sản phẩm mới
Bấm đây để xem Video hướng dẫn. Chức năng này giúp bạn/công ty bạn/cửa hàng của bạn:
  • Có thể nhập kho ở bất cứ vị trí nào. Ví dụ đến kho nhà cung cấp, kiểm hàng đến đâu, nhập kho đến đấy.
  • Tốc độ. Vì nhiều người cùng làm được một lúc. Thay vì phải chờ đợi (do sử dụng duy nhất 1 máy in mã vạch).