Tạo nhiều Post trên Facebook và mạng xã hội khác từ Google Sheet

Hướng dẫn cách tạo nhiều post, status trên Facebook và mạng xã hội khác trực tiếp từ file Google Sheet.

Mục tiêu:

 • Soạn nội dung post lên Facebook và các mạng xã hội trực tiếp trên file Google sheet,
 • Nhấn nút “Post” để post nội dung đã soạn lên các mạng xã hội.
 • Tải khoản post lên chính là tài khoản của bạn.
 • Đường link các post trên các mạng xã hội được lưu lại trên file Google Sheet.

Danh sách các mạng xã hội hỗ trợ:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Twitter
 • Instagram.

(Cập nhật đến ngày 6/12/2018).

Ứng dụng vào việc gì?

 • Tạo link trên các mạng xã hội cho website. Tốt cho SEO. Xem thêm bài: Mối liên hệ giữa Social media và SEO.
 • Dễ dàng quản lý đa kênh Social cho các nội dung đã post lên.
 • Mở rộng thêm: Thống kê hiệu quả tương tác đa kênh trên mạng xã hội trực tiếp ngay trên file Google sheet.

Hướng dẫn cách thực hiện

Bước 1: Tạo 1 file Google sheet mẫu như file tại đây.  

Bước 2: Từ file vừa tạo, tải Add-on như sau:

Bước 3: Điền các thông số có giá trị XXX, YYY, ZZZ, WWW tại sheet có tên: “Key”.

Đây là các thông số mà các mạng xã hội như Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Instagram cung cấp cho riêng cho tài khoản của bạn.

Bước 4: Soạn nội dung trên file Google sheet.

Bước 5: Nhấn nút Post để post hàng loạt, cùng 1 lúc trên các mạng xã hội.