Làm tất cả công việc trên điện thoại.

Bạn đã sẵn sàng?

Quản lý Kho trên điện thoại

Nhập kho, Xuất kho, tạo mã vạch. Báo cáo tồn kho từng sản phẩm, từng size và toàn kênh phân phối.
Tất cả trên điện thoại.

Bán hàng trên điện thoại

Tạo đơn hàng. Quét mã QR code sản phẩm khi tạo đơn. Xem kết quả bán hàng tức thì.
Tất cả trên điện thoại.

Quản lý khách hàng trên điện thoại

Tạo và quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.
Tất cả trên điện thoại.

Di động & Đám mây
Làm mọi việc trên điện thoại. Mọi lúc. Mọi nơi. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây. Nhiều chức năng khác. Bạn sẵn sàng chưa?

"Hiệu quả tăng lên 2.5 lần kể từ khi tôi làm các công việc trên điện thoại"

Người lao động tại Mỹ trả lời khảo sát của hãng Gallup năm 2016.

Mobile ERP, Làm mọi việc trên điện thoại

Phần mềm Mobile ERP giúp bạn tạo đơn bán hàng, quản lý xuất nhập kho, tạo mã sản phẩm, tao mã QR code, quản lý thông tin khách hàng và xem báo cáo kết quả kinh doanh. Làm mọi việc ngay trên điện thoại của bạn. Mọi nơi. Mọi lúc. Xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây. Đăng nhập bằng tài khoản Google, Microsoft.com, Dropbox.  An toàn. Tin cậy. Khả năng mở rộng tuyệt vời. Bạn muốn quản lý chấm công trên điện thoại? Bạn muốn nhập khoản thu chi và làm nghiệp vụ kế toán trên điện thoại? Tất cả có trong Mobile ERP.

Đối tác của chúng tôi